Instalacja elektryczna Rzeszów, okoliceInstalacja elektryczna Rzeszów, okolice

Nasza firma wykonuje wszystkie typy instalacji elektrycznych. W przypadku instalacji podtynkowych i wtynkowych preferujemy wykonanie bez puszek łączeniowych. Wszystkie połączenia wykonujemy w wyłącznikach lub gniazdach przez co nasze instalacje elektryczne są estetyczne i łatwe w eksploatacji. Instalacje natynkowe wykonujemy w rurach osłonowych, listwach lub korytach kablowych w zależności od obiektu. W instalacjach natynkowych stosujemy osprzęt natynkowy.

instalacja elektryczna rzeszów

instalacja elektryczna – podtynkowa

Przewody instalacji elektrycznej w domach mieszkalnych zazwyczaj układa się w bruzdach wykutych lub wyciętych w ścianie. W wykonanych bruzdach umieszcza się rurki (peszel) przeznaczone na przewody. Przewody wciąga się do rurek po otynkowaniu i wyschnięciu tynku. Zaletą instalacji podtynkowej jest możliwość wymiany lub dołożenia (jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba rozbudowy instalacji) przewodów bez konieczności kucia tynku. Przewody najczęściej uszkadzają się na zaciskach i w puszkach nawet jeżeli są właściwie dobrane i starannie ułożone, a nie w wewnątrz rurek, rzadko więc zachodzi konieczność wymiany przewodów w ścianie. Wykonanie instalacji podtynkowej jest szczególnie celowe w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej, ze ścianami z cegły, gdzie kucie bruzd nie generuje trudności. Obecnie najkorzystniejsze jest wykonanie instalacji wtynkowej w połączeniu z osprzętem podtynkowym.

instalacja elektryczna rzeszów

instalacja elektryczna – wtynkowa

Przewody prowadzone są na powierzchni ściany, bezpośrednio pod tynkiem (warstwa tynku musi wynosić przynajmniej 5mm). Układa się je na gołej, nie otynkowanej ścianie (bezpośrednio na pustakach lub bloczkach) lub stropie i mocuje do podłoża odpowiednimi uchwytami lub np. zaprawą murarską. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć odpowiedni zapas długości do poprawnego montażu. Po otynkowaniu i wyschnięciu tynku w każdym z rodzajów kładzenia przewodów sprawdza się instalację, najlepiej wykonując kilka podstawowych pomiarów (ciągłość przewodów, rezystancja izolacji, pętle zwarcia (zerowanie), pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych) . Resztę osprzętu i opraw oświetleniowych instaluje się po pomalowaniu pomieszczeń. Instalacja wtynkowa jest tańsza od podtynkowej, ale wszelkie zmiany lub uszkodzenia przewodów wymagają kucia tynku.

instalacja elektryczna rzeszów

instalacja elektryczna – natynkowa

Coraz większą popularnością cieszą się instalacje natynkowe (układane na tynku lub bezpośrednio na ścianie), zwłaszcza te układane w estetycznych listwach mocowanych np. tuż przy podłodze. W zależności od tego w jakich warunkach będzie pracowała instalacje elektryczna może być poprowadzona w rurkach z tworzywa sztucznego, w rurkach stalowych, w rynienkach lub korytkach. Rurki, rynienki czy korytka mocuje się do podłoża kołkami rozporowymi lub dedykowanymi uchwytami instalacyjnymi. Metalowe elementy powinno się podłączyć do szyny wyrównawczej.

W każdym ze sposobów kładzenia instalacji elektrycznej bardzo ważne jest przestrzeganie zasad zgodnych z wykonywanym fachem oraz przepisów BHP. Np. w nowej instalacji w gnieździe do lewego styku przyłącza się przewód fazowy L, przewód ochronny PE do styku ochronnego, a do prawego neutralny N. Każde połączenie w instalacji przewodów elektrycznych powinno być wykonane solidnie aby uniknąć efektów typu przełącznik raz działa raz nie. Obwody powinno się układać równolegle lub prostopadle do krawędzi ścian, po to aby w przyszłości dało się łatwo odtworzyć ich przebieg. Można też wykonać poglądowe zdjęcia instalacji przed położeniem tynków.

Dlaczego Twoja-Elektryka.pl ?

Twoja-Elektryka.pl – Instalacja elektryczna Rzeszów jest legalną zarejestrowaną firmą i na wszystkie wykonywane usługi macie Państwo pisemną gwarancję oraz pewność, że usługa została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej, a jej bezpieczeństwo zostało potwierdzone stosownymi pomiarami elektrycznymi oraz protokołem badań odbiorczych instalacji elektrycznej. Na wykonanie instalacji elektrycznej jest możliwość podpisania umowy, aby nasz klient czuł się bezpieczny o wykonane usługi elektryczne.

www.bilchipelektronik.co.no
Chip Tuning Norwegia