Pomiary elektrycznePomiary elektryczne Rzeszów, protokoły z pomiarów, odbiory

Zarówno w każdym nowo wybudowanym i oddanym do użytku budynku, jak i w tym już eksploatowanym, istotne znaczenie mają pomiary elektryczne. Nasza firma posiada stosowne uprawnienia z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych i urządzeń do wykonania instalacji odbiorczych, jeszcze przed oddaniem obiektu, bądź też okresowych, wykonywanych średnio co 1, 2 lub 5 lat. W swojej pracy korzystamy wyłącznie z profesjonalnych urządzeń pomiarowych renomowanych firm.

Realizujemy kompleksowe pomiary elektryczne, między innymi:

– pomiar ochrony przeciwporażeniowej (pętla zwarcia)
– pomiar rezystancji izolacji
– pomiar rezystancji uziemień ochronnych
– pomiar rezystancji uziemień odgromowych
– pomiar ciągłości przewodów ochronnych
– pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych
– pomiar natężenia i równomierności oświetlenia
– oględziny instalacji elektrycznej

Wykonujemy prace przede wszystkim

– w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
– w małych przedsiębiorstwach

Twoja Elektryka - Pomiary elektryczne Rzeszów

Pomiar obciążenia silnika.

Twoja Elektryka - Pomiary elektryczne Rzeszów

Pomiary elektryczne, protokoły pomiarowe.

Twoja Elektryka - Pomiary elektryczne Rzeszów

Oględziny instalacji elektrycznych.

Twoja Elektryka - Pomiary elektryczne Rzeszów

Krótki czas realizacji zlecenia.

Dlaczego Twoja-Elektryka.pl ?

Twoja-Elektryka.pl – Pomiary elektryczne, protokoły Rzeszów jest legalną zarejestrowaną firmą i na wszystkie wykonywane usługi macie Państwo pisemną gwarancję oraz pewność, że usługa została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej, a jej bezpieczeństwo zostało potwierdzone stosownymi pomiarami elektrycznymi oraz protokołem badań odbiorczych instalacji elektrycznej. Na wykonanie instalacji elektrycznej jest możliwość podpisania umowy, aby nasz klient czuł się bezpieczny o wykonane usługi elektryczne.

www.bilchipelektronik.co.no
Chip Tuning Norwegia